کاملترین تلخیص کتاب منطق مظفر یک (تا صناعات خمس)

تومان4,900

منطق ابزاری برای درست اندیشیدن و درست فکر و درست استدلال کردن است. یادگیری منطق در صورت انتخاب راه درست و مناسب آن, بسیار آسان و راحت است. یکی از روش های یادگیری درس منطق به شیوه نموداری است.
در این جزوه, مباحث و موضوعات منطق به صورت نموداری و با زبان ساده و روان توضیح داده شده است

توضیحات

دانلود کاملترین و بهترین تلخیص منطق مظفر

وقتی انسان با کتاب منطق روبرو می شود این سوال برایش بوجود چرا ما به آموختن علم منطق نیاز داریم؟

پاسخ این سوال این است که نیاز ما به منطق, برای درست اندریشیدن و صحیح فکر کردن است. توضیح این که: خدای متعال انسان را طوری آفریده که از نظر فطری می اندیشد اما طرز اندیشیدن به دست خودمان  انسان است؛ لذا می بینیم در خیلی موارد دچار اشتباه می شود. بدین جهت به ابزاری نیاز دارد تا به استفاده از آن, از اشتباه در اندیشیدن دوری کند. ابزار مزبور «دانش منطق» است

به عبارت ساده تر: نیاز ما به منطق, برای درست اندیشیدن و صحیح فکر کردن است.

تعریف علم منطق این است که منطق ابزاری است که رعایت آن, ذهن را از خطا در اندیشیدن حفظ می کند. به عبارت دیگر منطق ابزاری قانونی است که مراعات آن, ذهن را از خطا در اندیشیدن حفظ می کند.

آموختن علم منطق به تنهایی باعث مصونیت از خطا در تفکر نیست زیرا ممکن است کسی قواعد منطق را بیاموزد و باز هم اشتباه کند و عوامل اشتباه او ممکن است یکی از موارد زیر باشد:

یا اینکه ملکه منطق را ندارد؛ بدین معنا که ملکه علم منطق را به دست نیاورده تا در وقت نیاز به خوبی به کار ببندد. یا اینکه قواعد منطق را رعایت نمی کند؛ یعنی ملکه منطق را داراست ولی در وقت نیاز, قواعد منطق را رعایت نمی کند؛ چنانکه در تعریف منطق آمده: «رعایت آن, ذهن را از خطا در اندیشیدن حفظ می کند». یا اینکه در تطبیق, اشتباه می کند, یعنی اگر قواعد را رعایت می کند, در تطبیق قواعد به خطا رفته است و مثلا به جای یک قاعده, قاعده ای دیگر به کار گرفته است. و به طور خلاصه عوامل اشتباه در تفکر عبارتند از: نداشتن ملکه منطق, رعایت نکردن قواعد منطق و خطا در تطبیق.

منطق علم آلی است؛ زیرا آن را می آموزیم تا در تعریف ها و استدلال های گوناگون در سایر علوم از آن بهره ببریم.

علم یعنی حضور شیء نزد عقل. وقتی مثلا با چشم چیزی را می‌بینیم صورتی از آن در ذهن ما نقش می‌بندد به طوری که بعدا در غیاب آن شیء می‌تواند به شیء مذکور توجه کند.

اقسام تصدیق فقط شامل یقین و ظن می شود و وهم و شک شامل تصدیق نمی باشد.
حالات انسان نسبت به یک خبر عبارتند از: یقین(100٪) ظن (80٪+20٪احتمال مخالف) وهم(بر عکس ظن) شکّ(50٪- 50٪)
وهم و شکّ، تصدیق نیستند.

کتابی که در این سایت تهیه شده است, خلاصه ای از کتاب منطق علامه مظفر می باشد که تا ابتدای بخش صناعات خمس می باشد. که تا ابتدای بخش صناعات خمس مربوط به منطق یک و از بخش صناعات خمس تا انتهای کتاب مربوط به منطق دو می باشد.

این تلخیص مربوط به منطق یک بوده و خلاصه جامع, روان, ساده و گویا از این بخش می باشد که با مطالعه آن می توان جمع بندی کاملی از منطق داشت و از پراکندگی ذهن جلوگیری میکند.

مطالب این تلخیص به صورت نموداری برای یادگیری آسان تهیه شده است.

تومان4,900خرید محصول و دانلود فایل pdf